sobota, 10 listopada 2012

Kazimierz Nowosielski

TYGIEL KULTURY nr 10-12/2009

Wpierw

Spojrzyj wpierw
w stronę tego 
co jest

Drzewa stoją
Rzucają cienie

Jaszczurka na kamieniu

Krople pomgielnej rosy
wśród łodyżek perzu

Niebo czuwa nad nami
nad ich próchnieniem

Niebywałe - a przecież
jest

więc spojrzyj tam

Miej podziw 
dla spojrzenia

Pod wieczór

To co za dnia przybywało
teraz - w wyciszeniach

W kącie pokoju gazety
układają się do snu
przed podróżą 
do kontenera

Po potokach mowy
czarny szlam
w kanałach telewizora

Za oknem księżyc
to wysuwa się zza chmur
to chowa -

I "wszystko ma swój czas
i jest wyznaczona godzina
dla każdej sprawy
pod niebem"

Ty zaś - udręczona dniem
moja duszo
obudź się
w ową porę

Idziemy


Brak komentarzy: