niedziela, 20 marca 2016

Wyniki XXV OKP im. K.K. Baczyńskiego

Wczoraj, czyli 19 marca, w Łódzkim Domu Literatury w Łodzi odbył się finał Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Jury w składzie: 
przewodnicząca: Joanna Ślósarska (Łódź)
członkowie: 
Justyna Fruzińska (Łódź)
Roman Honet (Kraków)
Dorota Korwin-Piotrowska (Kraków)
Magdaleno Rabizo-Birek (Rzeszów)
sekretarze:
Julian Czurko i Milena Rosiak postanowiło przyznać:


I Nagrodę, w wysokości 1200 złotych Natalii Zalesińskiej z Katowic
za zestaw "błysk"
II Nagrodę, w wysokości 750 złotych, Czesławowi Markiewiczowi z Zielonej Góry
za zestaw "Łapa łamie łapę"
III Nagrodę, w wysokości 500 złotych, Joannie Żabnickiej z Lubonia za zestaw
"MACIEJKA"

Nagrodę TETIS, w wysokości 600 złotych, Piotrowi Zemankowi z Bielska-Białej
za zestaw "PRESTIGE"

Dwa równorzędne Wyróżnienia, w wysokości 250 złotych każde, Marianowi
Lechowi Bednarkowi z Czernicy za zestaw "DRZEWKO" oraz Pawłowi Kobylewskiemu
z Bytomia za zestaw "księga psa"

Monika Kocot, Natalia Zalesińska i Julian Czurko

Czesław Markiewicz (pierwszy od prawej)
Joanna Żabnicka
Piotr Zemanek (pierwszy od prawej)

Marian Lech Bednarek (pierwszy od prawej)Paweł Kobylewski (pierwszy od prawej)
Laureaci i prowadzący
Tomasz Cieślak, Magdalena Rabizo-Birek


Jury


(zdjęcia własne)


Brak komentarzy: