niedziela, 3 marca 2013

Wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi


Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm to sztuka XX i XXI wieku. Można obejrzeć na niej około 400 dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej. Na ścianach znajdują się również teksty pochodzące z różnych tradycji literackich i filozoficznych. Wystawa została pogrupowana w dwanaście pasaży:  Stracony list, Zakrzywianie przestrzeni, Niesamowite zamieszkiwanie, Praca dowcipu, Obietnice śmierci, Piękno nowoczesne, Odbicia narcyza, Materializacja spojrzenia, Uwiedzenie codziennością, Estetyka utowarowienia, Kryzysy i nowe porządki oraz Polityka marzenia. Wystawę będzie można oglądać do 30 czerwca. 

Od góry: Władysław Strzemiński "DOMY W OGRODZIE" (1928-29), Jean Lurçat "PEJZAŻ LANDSCAPE (1931),
i PEJZAŻ LANDSCAPE (1930)
Muzeum Sztuki, Łódź
Stanisław Ignacy Witkiewicz "RĄBANIE LASU/WALKA (1921-22)
Muzeum Sztuki, Łódź
Zbigniew Rogalski "ŚMIERĆ PARTYZANTA", olej
Muzeum Sztuki, Łódź
Piękny obraz, od razu zwrócił moją uwagę i pierwsza myśl, to właśnie śmierć... przechodzenie.

Teksty przygotowane w związku z Wystawą Sztuki Nowoczesnej:

Możliwości plastyki zaczynają się tam, gdzie język ludzki 
jako środek porozumienia się jest już bezsilny.

Jerzy Nowosielski
*
Ty, który mnie czytasz, czy jesteś pewien, 
że rozumiesz mój język?

Jorge Luis Borges, Biblioteka Babel, (przeł. Andrzej Sobol-Jurczykowski)
*
Śmierć (...) jest czymś najstraszliwszym i trzeba największej siły, żeby trwale zachować to, co umarło. bezsilne piękno nienawidzi rozsądku, ponieważ rozsądek żąda od niego tego, do czego jest niezdolne. Ale życiem ducha nie jest życie, które opanowane jest lękiem przed śmiercią i chciałoby się ustrzec przed zniszczeniem (...), lecz życie, które wytrzymuje śmierć i zachowuje się w niej. Duch osiąga swoją prawdę tylko wtedy, gdy odnajduje siebie w absolutnym rozdarciu. Jest tą potęgą nie jako to, co pozytywne, odwracające wzrok od tego, co negatywne (...), lecz potęgą tą duch jest tylko wtedy, kiedy patrzy negatywności prosto w oczy i zatrzymuje się przy niej. To zatrzymywanie się [przy negatywności] jest czarodziejską siłą, która przemienia ją w byt.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Fenomenologia ducha
(przeł. Światosław Florian Nowicki)
*
Listy, wysłane w sprawach życia, 
mkną w objęcia śmierci.

Herman Melville, Kopista Brtleby. Historia z Wall Street
(przeł. Adam Szostkiewicz)
*
Burząc, pozostajemy mimo wszystko niewolnikami starego świata:
burzenie tradycji to sama tradycja.

Aleksander Błok w liście 
do Włodzimierza Majakowskiego
(przeł. Janusz Dewojed, Jerzy Tasarski)

Brak komentarzy: