poniedziałek, 8 lutego 2016

Wyniki XVI Ogólnopolskiego Konkursu Tyska Zima Poetycka

Jury w składzie: 
Jacek Gutorow 
Karol Maliszewski 
Tadeusz Sławek po przeczytaniu i dogłębnym przeanalizowaniu maszynopisów 69 tomików poetyckich spełniających warunki regulaminu, jako kandydata do nagrody postanowiło wskazać autora maszynopisu „Brudy prać” opatrzonego godłem Nobody . 

1.02.2016 nastąpiło w Teatrze Małym komisyjne odtajnienie godła. Laureatem XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka” – po debiucie jest Jacek Mączka z Sanoka. Jury stwierdza, że laureatowi przysługują nagrody regulaminowe: - wydanie drukiem nagrodzonego tomiku - nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł brutto ufundowana przez Teatr Mały w Tychach. Zgodnie z regulaminem konkursu, aby powiadomić wszystkich jego uczestników o wynikach, dokonano w Teatrze Małym otwarcia pozostałych kopert z adresami do korespondencji. Organizatorzy XVI Tyskiej Zimy Poetyckiej serdecznie zapraszają wszystkich uczestników konkursu i osoby towarzyszące do Teatru Małego (ul. ks. kard. Augusta Hlonda) 26.02. 2016 (piątek) na biesiadę poetycką wieńczącą XVI Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy TYSKA ZIMA POETYCKA – po debiucie. W programie: // godz. 17.00, kawiarnia „Belfegor” (Teatr Mały) Turniej Jednego Wiersza ( dla laureata nagroda 200 zł, książki i zaproszenia na imprezy do Teatru Małego; wyniki turnieju publikowane będę w marcu 2016 na łamach kwartalnika „Tyski Magazyn Kulturalny”) Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego wiersza i złożenie czytelnej, podpisanej kopii na ręce jury. // godz. 18.00, scena Teatru Małego Wieczór autorski laureata XVI „TYSKIEJ ZIMY POETYCKIEJ” Jacka Mączki i promocja wydanego przez Teatr Mały nagrodzonego tomiku „Brudy prać”. W spotkaniu wezmą udział jurorzy konkursu: Jacek Gutorow i Tadeusz Sławek.  /nadesłane/

1 komentarz:

Natalia Zalesińska pisze...

Byłam. Już jestem po pierwszym czytaniu "Brudy prać' Jacka Mączki.