niedziela, 7 czerwca 2015

Julia Hartwig

JEST I TYM

Sztuka jest zaklinaniem istnienia
żeby przetrwało
ale jej przestrzeń rozciąga się na niewidzialne
I jest inteligencją która żywioły skłócone
zjednuje podobieństwem
Jest rzeczą dzielną
bo szuka nieśmiertelności
będąc - jak wszystko - śmiertelną
"Zawsze od nowa"
Wydawnictwo Książkowe Twój Styl
Warszawa 1999
ISBN 83-7163-147-2

Brak komentarzy: