sobota, 11 września 2010

Finał XIX ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im K.K. Baczyńskiego

6.03.2010
Wiersze czytają:  Joanna Lech, Piotr Gajda, Natalia Zalesińska, Marcin Jurzysta, Janusz Radwański i Bogumiła Jęcek.


Wyniki XIX Konkursu Poetyckiego im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi:

Na konkurs nadesłano 95 zestawów.
Jury w składzie:
Przewodniczący – Roman Honet (Kraków)
Członkowie – Krzysztof Siwczyk (Gliwice)
Justyna Fruzińska (Łódź)
Monika Kocot (Łódź)

Sekretarze – Anna Katarzyna Kronenberg i Julian Czurko


postanowiło nie przyznawać Pierwszej i Drugiej Nagrody.
III Nagrodę, w wysokości 700 złotych, przyznano ex aequo:
- Joannie Lech z Krakowa za zestaw „More distance”
- Piotrowi Gajdzie z Tomaszowa Mazowieckiego za zestaw „Gra w dwa ognie”.

Trzy równorzędne Wyróżnienia w wysokości 300 złotych każde, przyznano:
- Natalii Zalesińskiej z Katowic za zestaw „Okno z żaluzją,
- Marcinowi Juryście z Torunia za zestaw „Dale Cooper”,
- Januszowi Radwańskiemu z Kolbuszowej za zestaw „Udziec z człowieka”.

Nagrodę TETIS, w wysokości 900 złotych, przyznano
- Bogumile Jęcek z Łodzi za zestaw „Edward”.


Sponsorem konkursu była firma Michalczyk i Prokop Sp.zo.o. – właściciel marki „TETIS”.
Brak komentarzy: